Đại An Products and Facility Infrastructure and others Facilities

Products and Facility

Infrastructure and others Facilities

 • Tuyến đường bên KCN Đại An mở rộng
 • Tuyến đường KCN Đại An
 • Trạm bơm nước sạch có bể chứa 1.000m3, cung cấp nước sạch khi xảy ra sự cố mất nước.
 • Trạm bơm nước sạch có bể chứa 1.000m3, cung cấp nước sạch khi xảy ra sự cố mất nước.
 • Sân bóng đá trong Khu công nghiệp2
 • Sân bóng đá trong Khu công nghiệp1
 • Giao thông hoàn chỉnh
 • Duy tu, bảo dưỡng hạ tầng
 • Bãi đỗ xe
 • Trạm xử lý nước thải với công suất 2.000m3/ngày đêm
 • Trạm xử lý nước thải với công suất 2.000m3/ngày đêm
 • Nguồn điện: 22KV, 35KV và trạm điện 110KVA (2 bình x 63.000KVA), thuộc lưới điện quốc gia.
 • Tuyến đường KCN Đại An.
 • Sân Tennis
 • Sân Tennis

© 2014 by Dai An JSC