Đại An Đầu tư Quy trình đầu tư

Đầu tư

Quy trình đầu tư

Thủ tục đầu tư

 1. Ký Hợp đồng thuê lại đất với Đại An
 2. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương.
 3. Xin cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.
 4. Mở tài khoản ngân hàng
 5. Thông cáo báo chí
 6. Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất
 7. Làm báo cáo đánh giá tác động môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường
 8. Thẩm duyệt PCCC
 9. Xin cấp phép xây dựng.

 

Hồ sơ cần thiết

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án
 2. Đề xuất dự án đầu tư
 3. Giải trình về sử dụng công nghệ
 4. Bản sao CMTND/ thẻ căn cước/ Hộ chiếu (đối với Nhà đầu tư cá nhân).
 5. Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (công ty mẹ); hộ chiếu người ĐDPL công ty mẹ. (đối với Nhà đầu tư tổ chức.
 6. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/ cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính/ bão lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/ tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 7. Thỏa thuận thuê địa điểm.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu có) (đối với công ty TNHH 1 thành viên)
 4. Dự thảo điều lệ công ty;
 5. Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân/ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 7. (Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự)

 

Mở tài khoản ngân hàng:

 1. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 4. Bản sao công chứng passport người đại diện pháp luật;

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 2. Bản gốc Hợp đồng thuê lại đất
 3. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

 1. Đơn xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 2. 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu là dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài thì phải có thêm 01 bản bằng tiếng Anh;
 3. 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giải trình kinh tế – kỹ thuật của dự án;
 4. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư

 

Thẩm duyệt PCCC

 1. Đơn xin thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;
 2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư
 3. Chứng chỉ quy hoạch hoặc thỏa thuận về địa điểm của/do BQLCKCN Hải Dương cấp;
 4. Bản vẽ, thuyết minh hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà máy do đơn vị thiết kế lập;
 5. Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;
 6. Hợp đồng thuê lại đất (hoặc thuê nhà xưởng) giữa Nhà Đầu Tư và Đại An.

 

Cấp phép xây dựng:

 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;
 2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư
 3. Bản sao công chứng của Hợp đồng thuê lại đất;
 4. Bản sao công chứng của Biên bản bàn giao mốc giới Lô Cho Thuê;
 5. Bản vẽ thiết kế công trình.

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An