Đại An Đầu tư Ưu đãi đầu tư

Đầu tư

Ưu đãi đầu tư

Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

CÁC ƯU ĐÃI CỦA ĐỊA PHƯƠNG – TỈNH HẢI DƯƠNG.

Ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ưu đãi về vốn đầu tư: các dự án đầu tư vào KCN được ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch của Nhà nước hàng năm (nếu có nhu cầu vay vốn đầu tư), hoặc được cấp giấy phép ưu đãi đầu tư để hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo kế hoạch đầu tư hàng năm của tỉnh.
Ưu đãi lãi suất vay vốn và phí cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
Ưu đãi lãi suất vay vốn và lãi suất cho thuê tài chính: các dự án đầu tư vào KCN được các Ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và cho thuê tài chính với lãi suất giảm 10% so với lãi suất cho vay vốn và lãi suất cho thuê tài chính đối với khách hàng bình thường.
Ưu đãi phí cung cấp các dịch vụ Ngân hàng: các Ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh thu phí thanh toán qua Ngân hàng và các dịch vụ khác do Ngân hàng cung cấp với mức thấp nhất trong khung phí hiện hành do Ngân hàng cấp trên quy định; miễn thu phí dịch vụ tư vấn vay vốn và tư vấn xây dựng dự án kinh tế khi Ngân hàng tư vấn cho doanh nghiệp; giảm từ 10-15% mức phí cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro.
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động địa phương: Trên cơ sở nhu cầu lao động, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào KCN được cung cấp lao động đã qua đào tạo trong trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo riêng, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nghề trong nước cho một lao động địa phương nhưng tối đa không quá một triệu đồng cho một lao động trong cả khoá đào tạo. Số tiền trên tỉnh sẽ cấp cho các trung tâm dạy nghề của tỉnh để đào tạo cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Ưu đãi về thông tin quảng cáo và khuyến khích vận động đầu tư vào KCN: Các doanh nghiệp đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương được giảm 50% chi phí thông tin quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình Hải Dương và bán Hải Dương, thời gian 3 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động
Về thủ tục hành chính: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý hoạt động trong KCN theo cơ chế “một cửa”, “một đầu mối” tại Ban quản lý dự án các KCN của tỉnh. Các nghành căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án các KCN giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn nhất ( kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ ).
– Thẩm định và chấp thuận dự án, cấp giấy phép đầu tư: Không quá 5 ngày làm việc
– Thủ tục thuê đất xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc
– Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật: không quá 15 ngày làm việc
– Thẩm định cấp giấy phép xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An