Hỗ trợ đầu tư

Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

CÁC ƯU ĐÃI CỦA ĐỊA PHƯƠNG – TỈNH HẢI DƯƠNG.

Ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ưu đãi về vốn đầu tư: các dự án đầu tư vào KCN được ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch của Nhà nước hàng năm (nếu có nhu cầu vay vốn đầu tư), hoặc được cấp giấy phép ưu đãi đầu tư để hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo kế hoạch đầu tư hàng năm của tỉnh.
Ưu đãi lãi suất vay vốn và phí cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
Ưu đãi lãi suất vay vốn và lãi suất cho thuê tài chính: các dự án đầu tư vào KCN được các Ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và cho thuê tài chính với lãi suất giảm 10% so với lãi suất cho vay vốn và lãi suất cho thuê tài chính đối với khách hàng bình thường.
Ưu đãi phí cung cấp các dịch vụ Ngân hàng: các Ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh thu phí thanh toán qua Ngân hàng và các dịch vụ khác do Ngân hàng cung cấp với mức thấp nhất trong khung phí hiện hành do Ngân hàng cấp trên quy định; miễn thu phí dịch vụ tư vấn vay vốn và tư vấn xây dựng dự án kinh tế khi Ngân hàng tư vấn cho doanh nghiệp; giảm từ 10-15% mức phí cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro.
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động địa phương: Trên cơ sở nhu cầu lao động, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào KCN được cung cấp lao động đã qua đào tạo trong trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo riêng, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nghề trong nước cho một lao động địa phương nhưng tối đa không quá một triệu đồng cho một lao động trong cả khoá đào tạo. Số tiền trên tỉnh sẽ cấp cho các trung tâm dạy nghề của tỉnh để đào tạo cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Ưu đãi về thông tin quảng cáo và khuyến khích vận động đầu tư vào KCN: Các doanh nghiệp đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương được giảm 50% chi phí thông tin quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình Hải Dương và bán Hải Dương, thời gian 3 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động
Ưu đãi về thủ tục hành chính: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý hoạt động trong KCN theo cơ chế “một cửa”, “một đầu mối” tại Ban quản lý dự án các KCN của tỉnh. Các nghành căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án các KCN giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn nhất ( kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ ).
– Thẩm định và chấp thuận dự án, cấp giấy phép đầu tư: Trong vòng 15 ngày làm việc
– Thẩm định, cấp phép đăng ký kinh doanh: Trong vòng 3 ngày làm việc
– Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật:Trong vòng 30 ngày làm việc
– Thẩm định cấp giấy phép xây dựng: Trong vòng 20 ngày làm việc

Thủ tục đầu tư

  1. Ký Biên bản thỏa thuận thuê lại đất với Đại An
  2. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương.
  3. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.
  4. Ký Hợp đồng thuê lại đất với Đại An
  5. Mở tài khoản ngân hàng
  6. Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất
  7. Làm báo cáo đánh giá tác động môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường
  8. Thẩm duyệt PCCC
  9. Xin cấp phép xây dựng.

Hồ sơ cần thiết

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án
  2. Đề xuất dự án đầu tư
  3. Bản sao CMTND/ thẻ căn cước/ Hộ chiếu (đối với Nhà đầu tư cá nhân).
  4. Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (công ty mẹ); hộ chiếu người ĐDPL công ty mẹ. (đối với Nhà đầu tư tổ chức.
  5. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/ cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính/ bão lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/ tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
  6. Thỏa thuận thuê địa điểm.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
  3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu có) (đối với công ty TNHH 1 thành viên)
  4. Dự thảo điều lệ công ty;
  5. Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân/ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
  7. (Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự)
Mở tài khoản ngân hàng:
  1. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  3. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
  4. Bản sao công chứng passport người đại diện pháp luật;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  2. Bản gốc Hợp đồng thuê lại đất
  3. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Báo cáo đánh giá tác động môi trường:
  1. Đơn xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  2. 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu là dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài thì phải có thêm 01 bản bằng tiếng Anh;
  3. 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giải trình kinh tế – kỹ thuật của dự án;
  4. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư;
  5. Hợp đồng thuê lại đất (hoặc thuê nhà xưởng) giữa Nhà Đầu Tư và Đại An;
  6. Bản vẽ mặt bằng nhà máy/nhà xưởng và các bản vẽ cấp thoát nước.
Thẩm duyệt PCCC
  1. Đơn xin thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;
  2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư
  3. Chứng chỉ quy hoạch và bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch lô đất;
  4. Bản vẽ, thuyết minh hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà máy do đơn vị thiết kế lập;
  5. Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;
  6. Hợp đồng thuê lại đất (hoặc thuê nhà xưởng) giữa Nhà Đầu Tư và Đại An;
  7. Bản vẽ thiết kế kĩ thuật thi công;
  8. Bản vẽ thiết kế về PCCC do đơn vị tư vấn thiết kế PCCC lập;
  9. Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án;
  10. Giấy uỷ quyền.
Cấp phép xây dựng:
  1. Tổng mặt bằng chấp thuận nhà máy;
  2. Thiết kế thẩm duyệt PCCC;
  3. Đánh giá tác động môi trường;
  4. Hồ sơ thiết kế cơ sở được thẩm tra, thẩm định;
  5. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được thẩm tra thẩm định;
  6. Khi có đủ hồ sơ trên thì mang nộp hồ cấp phép xây dựng kèm theo đơn xin cấp giấy phép xây dựng; bản sao công chứng giấy CNDT, bản sao công chứng Hợp đồng thuê lại đất; bản sao công chứng biên bản bàn giao mốc lới lô đất; bản vẽ thiết kế công trình.