Đại An Dự án Khu công nghiệp KCN Đại An mở rộng

Khu công nghiệp

KCN Đại An mở rộng

  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4

Khu công nghiệp Đại An mở rộng được thành lập năm 2007 với diện tích: 433ha. Đến năm 2008, khu công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và có thể cung cấp đất công nghiệp cho các nhà đầu tư với diện tích giai đoạn I là 121,52ha.
Ví trí chiến lược:
– Nằm trên Km 51, Quốc lộ 5, con đường nối giữa Tp Hải Phòng và thủ đô Hà Nội.
– Cách Quốc lộ 5 mới nối giữa Hà Nội- Hải Phòng 7km
– Cách sân bay Quốc tế Nội Bài 80km
– Cách trung tâm Hà Nội 50km
– Cách cảng biển Hải Phòng và sân bay nội địa Hải Phòng 50km.
– Cách cảng nước sâu Quảng Ninh 80km
– Cách bến sông Tiên Kiều 1,5km
– Cách ga Cao Xá 2km
– Cách trung tâm Hải Dương 5km

KCN Đại An mở rộng hướng tới là KCN kiểu mẫu hàng đầu của Việt Nam với cơ sở hạ tầng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế:
– Giao thông nội bộ có mặt cắt: 39m; 35,5m; 33m; 17,5m; 15,5m.
– Nguồn điện: 22KV, 35KV và trạm điện 110KVA (2 bình x 63.000KVA), nằm trong lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp nguồn điện luôn ổn định 24/24.
– Hệ thống cấp nước sạch: 20.000m3/ngày đêm.
– Nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia với công suất 5.000 m3/ngày đêm.
– Dịch vụ hải quan tại chỗ.
– Dịch vụ một cửa: Ban quản lý dự án khu công nghiệp Đại An mở rộng sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư về tất cả các thủ tục thành lập dự án.
– Dịch vụ an ninh 24/24h.

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An