Đại An Sản phẩm và Tiện ích Nhà xưởng cho thuê Lô XN 07, 08 Khu Công nghiệp Đại An

Nhà xưởng cho thuê

Lô XN 07, 08 Khu Công nghiệp Đại An

Ký hiệu lô đất: Xn 07, 08

Diện tích lô đất: 2,5 ha

Diện tích bên trong nhà xưởng: 5003 m2

 

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An