Đại An Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

moi-truong-lam-viecMôi Trường Làm Việc Tại Đại An

Cơ hội

Tại Đại An, bạn có thể trải nghiệm một thế giới đầy ắp những cơ hội. Cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp, nơi mỗi cá nhân có thể trưởng thành và phát triển mà không có giới hạn nào. Chúng tôi tin vào việc bồi dưỡng và tạo cho mỗi thành viên không gian để phát triển, vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn của từng người. Chúng tôi luôn tạo cơ hội cho nhân viên.

Lương, Phúc lợi và Khen thưởng 

Mức lương hấp dẫn không phải là lý do duy nhất mọi người làm việc ở Đại An. Một chương trình khen thưởng và phúc lợi toàn diện được xây dựng nhằm thu hút, giữ chân và thúc đẩy mỗi cá nhân. Chúng tôi đối xử với mỗi nhân viên như một thành viên trong đại gia đình.

Trách nhiệm xã hội 

Chúng tôi là tổ chức doanh nghiệp có trách nhiệm và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Ngày hội từ thiện hằng năm do Đại An tổ chức thu hút hàng nghìn người tham dự. Chương trình từ thiện của chúng tôi gồm xây nhà tình thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ các nạn nhân lũ lụt, cấp học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó, cấp thuốc cho người bệnh và nhiều hoạt động khác.

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An