Đại An Tổng thầu xây lắp Nhà máy Công ty TNHH Namae Việt Nam

Tổng thầu xây lắp

Nhà máy Công ty TNHH Namae Việt Nam

  • 4
  • 5
  • 5
  • Chủ đầu tư:
  • Tư vấn/ Thiết kế:
  • Hạng mục công việc:
  • Giá trị hợp đồng:
  • Thời gian thi công:
  • Địa chỉ:

Năm 2013: Xây dựng nhà máy Công ty TNHH Namae Việt Nam với tổng vốn đầu tư: 13.500.000 USD

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An