Đại An Công ty TNHH Uil ultrasonic Việt Nam…

Tin tức & Sự kiện

Công ty TNHH Uil ultrasonic Việt Nam thuê xưởng tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Ngày 21/11/2014, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty TNHH Uil ultrasonic Việt Nam với Dự án sản xuất và kinh doanh máy làm sạch siêu âm, thiết bị sản xuất nước khử ion, sản xuất thuốc sát trùng, hệ thống công nghiệp và tự động hóa. Dự án thực hiện tại nhà xưởng G1, G2, Khu công nghiệp Đại An mở rộng

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An