Đại An Công ty TNHH Koyo Việt Nam thuê thêm…

Tin tức & Sự kiện

Công ty TNHH Koyo Việt Nam thuê thêm nhà xưởng để mở rộng sản xuất.

Tháng 6/2014, Công ty TNHH Koyo Việt Nam ký Hợp đồng thuê xưởng G9 tại khu công nghiệp Đại An mở rộng. Sau một năm kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động, hôm nay, 01/6/2015, Công ty đã quyết định thuê thêm diện tích xưởng để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất của nhà đầu tư.

Koyo 2 resize

Koyo resize

 

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An