Đại An Dự án sản xuất Thực phẩm chức năng

Tin tức

Dự án sản xuất Thực phẩm chức năng

Ngày 30/05/2016, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An và Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Dolexphar đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng thuê lại đất.  Với tổng vốn đầu tư 1.555.500 USD, Công ty dự định sản xuất 40.000.000 sản phẩm (viên, gói, lọ,…)/tháng.

DSC08406

Bà Trương Tú Phương (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An) và Ông Nguyễn Danh Long (Chủ tịch HĐQT Công ty Dolexphar) thực hiện ký kết hợp đồng

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An