Đại An Dự án sản xuất và kinh doanh bột…

Tin tức & Sự kiện

Dự án sản xuất và kinh doanh bột oxit đồng, bột cacbonat đồng

Công ty TNHH PCC Lục Xương Việt Nam đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh bột oxit đồng, bột cacbonat đồng. Với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 5,000,000 đô la Mỹ, sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cho công suất 6,000 tấn bột oxit đồng và 4,000 tấn bột cacbonat đồng mỗi năm.

Luc Xuong 2

 

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An