Đại An Hội nghị ký kết giao ước thi đua

Tin tức & Sự kiện

Hội nghị ký kết giao ước thi đua

Ngày 25 tháng 6 năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về Đề án xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT), Công ty cổ phần Đại An và các doanh nghiêp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Đại An tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua xây dựng Khu công nghiệp Đại An- an toàn về an ninh trật tự. Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại An và lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cùng ký tên vào Bản giao ước và cam kết nghiêm túc thực hiện.

P1030894

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An