Đại An Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa…

Tin tức

Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Khu công nghiệp Đại An với Cơ quan và Doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đại An,

Bà Trương Tú Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đại An với đại diện Cơ quan xúc tiến công nghiệp tri thức Chungcheongbuk là ông Jeon Won Gun – Giám đốc, và đại diện Công ty TNHH Daesung Environment ENG – ông Go Hak Yun đã ký kết các Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Đại An và Cơ quan xúc tiến công nghiệp tri thức ChungcheongbukDSC06129DSC06135

Bà Trương Tú Phương (Bên trái) và ông Jeon Won Gun (Bên phải)

Ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đại An và Công ty TNHH Daesung Environment ENG

DSC06150DSC06153

Bà Trương Tú Phương (Bên trái) và ông Go Hak Yun (Bên phải)

Ký kết Thỏa thuận hợp tác xây dựng hệ thống xử lý nước thải giữa ba bên

DSC06162DSC06168

Từ khóa:

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An