Đại An Phát động tuần lễ Quốc gia về An…

Hoạt động xã hội

Phát động tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và PCCN trên địa bàn Tỉnh Hải Dương

Ngày 20/03/2009 tại Khu công nghiệp Đại An. Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và PCCN tỉnh Hải Dương lần thứ 11. Tham gia lễ phát động có Đồng chí cục phó cục PCCN Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Hải Dương và đông đảo Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

DSC05615

DSC05619

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An