Tổng thầu xây lắp

DCIM100MEDIADJI_0048.JPG
Tên công trình: Nhà máy Bonsen Việt Nam. Địa điểm: Lô XN11, Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tên công trình: Nhà máy SD Global Việt Nam. Địa điểm: Lô XN3, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Tên công trình: Nhà máy DS Global Vina. Địa điểm: Lô XN2-1E, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Tên công trình: Nhà máy Suntel Vina. Địa điểm: Lô XN8, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương