Đại An Dự án Đào tạo, giáo dục Trường Cao Đẳng nghề Đại An

Đào tạo, giáo dục

Trường Cao Đẳng nghề Đại An

Trường Cao đẳng nghề Đại An được thành lập với quy mô dự án 20 triệu USD. Vị trí đặt tại KCN Đại An với mục tiêu thu hút lực lượng lao động trẻ, lực lượng lao động có nhu cầu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp PTTH, lực lượng lao động trong diện chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp. Mô hình giảng dạy tiên tiến, thiết bị, học liệu hiện đại với sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài tham gia để đào tạo ra lao động có tay nghề chuyên môn cao, quy mô đào tạo 3 cấp: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề. Trường cao đẳng nghề Đại An trong tương lai sẽ đào tạo với quy mô 8.000 -10.000 học sinh mỗi năm nhằm cung cấp công nhân có tay nghề chuyên môn hóa cao cho thị trường lao động của Hải Dương, các KCN của tỉnh Hải Dương nói chung và cho các KCN Đại An nói riêng

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An