Đại An Giải thưởng và danh hiệu

Giải thưởng và danh hiệu

Huân chương lao động Hạng Ba

DSC02718
Bằng khen của thủ tướng Chính phủ

DSC02720
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công thương

DSC02723
Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương

DSC02727

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An